2013

Twiéé onger ein kap

De familie Moonen en de familie Wolters wonen gezellig naast elkaar en aan elkaar vast, twee onder een kap. Alhoewel gezellig … Orde en netheid staan voorop voor de familie Wolters, maar de familie Moonen neemt het daarmee niet zo nauw. Gezellige verhoudingen zijn anders.Het besluit van één van de families om te verhuizen zou dé oplossing kunnen zijn in deze haast onhoudbare situatie. Dat zou het veel gezelliger maken.
Of komen door de gezelligheid van enkelen de hele families weer bijeen?
Genoeg ingrediënten voor een ontspannende toneelavond met veel humor!

Rolverdeling:
Johan Moonen
 (uitvinder)
Wiel Rikers
Greet Moonen (zijn vrouw)
Petra Rademacher-Duijkers
Oma (moeder van Greet)
Marjo van Deurse-Snackers
Bertus Moonen (zoon)
Mitch Gossens
Hans Wolters (ambtenaar)
Alfred van den Berg
Susan Wolters (zijn vrouw)
Diane Donners-Rikers
Opa (vader van Hans)
Sjef Snackers
Paulien (vriendin van Susan)
Cindy Wessels-Thewessen
Martha (huishoudster)
Diane Pleijers-Speetjens
Pierre Derkse (commissaris)
Jan Leenen
Marleen Derkse (zijn vrouw)
Emmy Bormans-Habets

Souffleur  
Paula van den Boorn-Sangers
Licht en geluid
Eric Rademacher
Bühne
Pascalle Kistermann-Sleijpen
Ingrid Otten-Wessels
Wiel Rikers
Decor 
Bühnebouwers “Onder Ons”
Grime
Diane Donners-Rikers
Monique Bex
Regie 
Frans Schreurs